Mysen – Rakkestad –  Halden

Flex Mysen - Rakkestad - Halden

Flex Mysen - Rakkestad - Halden
Mandag til fredag
Mysen jernbanestasjonkl 0620kl 1340kl 1730
Folkeborg
Bygdetunet
haga
Salerud
Ulstad
Kirkefjerdingen skole
Eidsberg kirkekl 0630kl 1350kl 1740
Fydenlund
Huseby 124
Lysaker
Hauger
Tveten bru
Ty
Skjørshammer
Dingtorp
Brønntorp
Vortvedt
Nålm
Kraugerud
Os
Holøsåsen nord
Holøåsen syd
Rakkestad jernbanestasjonkl 0640kl 1405kl 1750
Skautun
Sportstrollet
Bergenhus
Bergenhuskrysset
Prestegårdfeltet
Rakkestad kirke
Bjørnstad Camping
Haaby
Heierhagen
Påland
Westby
Kirkengfeltet
Kirkeng skole
Kommunegården
Bøndernes hus
Stensrud
Degerneskl 0650kl 1415kl 1800
Sørgård
Storeheier
Vatvedt
Eng Rakkestad
Grimsrud
Skjekle
Moen
Velund
Holene brokl 0700kl 1425kl 18010
Østerbokrysset
Kollen
Rahaugen
Tolvehaugen
Monkebro
Grønnerød
Lerdal
Lerdalsveien
Watvedtveien
Brødløs
Kullveien
Åsveienkl 0715kl 1440kl 1825
Halden bil
Badet
Salen
Stranda
Bybrua Halden
Halden bussterminalkl 0730kl 1455kl 1840
Bestilling senest 1 timer før avgang.
Avganger før kl 0800 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
Denne kjøres kun på sommeren fra 22. juni til 16. august 2020 (Erstatter buss linje 634 på sommeren)
Mandag til fredag
Halden bussterminalkl 0905kl 1605
Bybrua Halden
Stranda
Salen
Badet
Halden Bil
Åsveienkl 0920kl1620
Kullveien
Brødløs
Watvedtveien
Lerdalsveien
Lerdal
Grønnerød
Monkebro
Tolvehaugen
Rahaugen
Kollen
Østerbokrysset
Holene brokl 0935kl 1635
Velund
Moen
Skjekle
Grimsrud
Eng Rakkestad
Vatvedt
Storeheier
Sørgård
Degerneskl 0945kl 1645
Stensrud
Bøndernes hus
Kommunegården
Kirkeng skole
kirkengfeltet
Westby
Påland
Heierhagen
Haaby
Bjørnstad Camping
Rakkestad kirke
Prestegårdsfeltet
Bergenhuskrysset
Bergenhus
Sportstrollet
Skautun
Rakkestad ungdomsskole
Skautun
Rakkestad jernbanestasjonkl 1000kl 1700
Holøåsen syd
Koløåsen nors
Os
Kraugerud
Nålem
Vortvedt
Brønntorp
Dingtorp
Skjørshammer
Ty
Tveten bru
Hauger
Lysaker
Huseby 124
Frydenlund
Eidsberg kirkekl 1010kl 1710
Kirkefjerdingen skole
Ulstad
Salerud
Haga
Bygdetunet
Folkenborg
Mysen jernbanestasjonkl 1025kl 1725
Bestilling senest 1 timer før avgang.
Avganger før kl 0800 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
Denne kjøres kun på sommeren fra 22. juni til 16. august 2020 (Erstatter buss linje 634 på sommeren)